Veel gestelde vragen

Algemeen

Schoolyear is een zogeheten Classroom Management Software pakket dat onderwijsinstellingen helpt om laptops tijdens de les efficiënter in te zetten en onnodige afleiding te voorkomen.
De definitie van Klasmanagement is: “Alle maatregelen die een docent neemt om een klimaat te scheppen waarin leerlingen met succes kunnen leren en werken”.
Een groot nadeel van laptops in de klas is de afleiding die dit met zich meebrengt. De hoeveelheid aan (kortstondige) afleidingsbronnen op de laptop heeft grote impact op de concentratie van de leerlingen tijdens de les. Zelfs de kleinste impulsen zorgen ervoor dat de leerling de draad kwijt is. Het doel van Schoolyear Classroom Manger is om te helpen laptops efficiënter in te zetten en te laten aansluiten bij de lesstof.

In tegenstelling tot andere pakketten ondersteunt Schoolyear het BYOD concept (Bring Your Own Device), oftewel: de laptop is niet in het bezit van de school. Gevolg hiervan is dat de leerling te allen tijde in staat moet zijn om de applicatie te deactiveren.

Daarnaast is Schoolyear zo ontworpen dat de docent alleen tijdens een les een beperking kan opleggen zonder dat deze inzicht heeft op het scherm van de leerling. De applicatie is gekoppeld aan het lesrooster, waardoor Schoolyear automatisch uitgeschakeld wordt buiten de lesuren. Hierdoor wordt er geen beperking opgelegd buiten de lesuren.

Schoolyear is een software bedrijf, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de Oudenoord 502 (3513 EX), en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75272709.

Schoolyear heeft een digitale oplossing ontwikkeld waarmee laptops (BYOD) in het onderwijs op een efficiënte en veilige manier in de les kunnen worden ingezet.

Schoolyear heeft het www.privacyconvenant.nl onderschreven. Dit houdt in dat Schoolyear acteert conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en schikt in de rol van verwerker en dat de onderwijsinstelling als verwerkingsverantwoordelijke volledig de regie heeft.

Voor instellingen in het PO, VO, MBO en HBO zijn er standaardafspraken gemaakt met leveranciers van digitale leermiddelen en systemen voor de leerlingenadministratie. Deze afspraken zorgen ervoor dat in het onderwijs door iedereen op dezelfde wijze veilig en verantwoord wordt omgegaan met persoonsgegevens. De afspraken zijn vastgelegd in het privacy convenant.

Deze afspraken zijn nodig omdat de AVG de aanbieder verplicht er zorg voor te dragen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig gebeurt en dat de privacy gewaarborgd is. Dit geldt dus ook voor digitale leermiddelen en bijvoorbeeld de leerlingenadministratie.

Schoolyear sluit met iedere onderwijsinstelling een AVG-goedgekeurde verwerkingsovereenkomst die vanuit het privacyconvenant is opgesteld. Hierin is ook juridisch vastgelegd hoe het dataverkeer moet plaatsvinden.

Schoolyear maakt gebruik van de volgende subverwerkers:
  • • Amazon Web Service, Inc. Datacenter binnen de Europese Economische Ruimte.
Onze servers staan in het datacenter (van AWS Cloud) in Ierland.

Leerlingen

De docent kan niet meekijken op het scherm van de leerling en heeft geen inzicht in gebruikersgedrag van de laptop. De docent bepaalt enkel welke applicaties en websites tot de gegeven lesstof behoren. Gebruikt de leerling toch iets anders tijdens de les, dan wordt dat tabblad tijdelijk geminimaliseerd totdat de desbetreffende les is afgelopen.
De applicatie Schoolyear kan alleen tijdens de les minimaliseren. De docenten maken per les een lijst aan met applicaties en websites die aansluiten bij de lesstof. De docent geeft bijvoorbeeld toegang tot Windows Word, OneNote etc. Mocht je tijdens de les een ander programma openen, dan wordt dit scherm tijdelijk (tot het eind van de les) geminimaliseerd.
De leerling kan Schoolyear altijd afsluiten als hij/zij niet in de les aanwezig kan zijn. Dit doe je door met de rechtermuisknop op het Schoolyear icoon rechts in de taakbalk te klikken en vervolgens ‘Afsluiten’ te selecteren.
Nee, Schoolyear kan alleen applicaties en tabbladen minimaliseren. Er wordt dus nooit iets afgesloten.
Ja, de leerling kan altijd Schoolyear afsluiten. Als de leerling op dat moment in de klas zit, krijgt de docent hier een melding van.
Schoolyear verstuurt periodiek de licentiecode die tijdens de installatie is ingevuld naar de server. Zo weet de docent of de leerling gebruik maakt van Schoolyear. Behalve de licentiecode verstuurt Schoolyear geen data over de laptop naar de server.
Ja, de applicatie Schoolyear voor leerlingen is professioneel ontwikkeld en is uitgebreid getest. Daarnaast controleert Windows tijdens de installatie de echtheid van het installatiebestand d.m.v. een EV codesigning certificaat. Zo weet je zeker dat de applicatie die je installeert niet is aangepast door een derde partij.
Schoolyear verwerkt de volgende gegevens:
  • Voornaam, Achternaam
  • E-mailadres van school
  • Leerlingennummer
  • Lesroostergegevens: Lokalen, vakken en docenten
Om de kwaliteit en veiligheid van Schoolyear te garanderen werkt de applicatie enkel op Windows. Om Schoolyear op een Apple laptop te kunnen gebruiken, kunt u eenvoudig Windows, naast macOS, op uw laptop gebruiken. Lees op deze website hoe u Windows op een Apple laptop kunt installeren.

Online helpcenter

Lees hier hoe je kunt werken met Schoolyear.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Stel je vraag direct aan ons.

Benieuwd naar de werking van Schoolyear?

Vraag gelijk een demo of terugbelverzoek aan en ontdek de mogelijkheden voor uw school.

Terugbelverzoek Plan demo